Investigating Ions


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigating Ions
Beskrivelse This activity helps students understand why ions form in the patterns they do (group related trends)
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord atomic theory, ions, noble gas configuration
Simuleringer Bygg et atom (HTML5), Bygg et atom


Forfattere Emily Bones
Skole / Organisasjon Saint Andrew's School
Lastet opp 09.10.15
Oppdatert 09.10.15