Collision Lab Basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Collision Lab Basics
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord 9th Grade Physical Science
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Brett Moser
E-post for kontakt bmoser@geringschools.net
Skole / Organisasjon Gering Public Schools
Lastet opp 05.10.15
Oppdatert 05.10.15