Collision Lab Basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Collision Lab Basics
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord 9th Grade Physical Science
Simuleringer Collision Lab (HTML5), Støt-laboratorium


Forfattere Brett Moser
Skole / Organisasjon Gering Public Schools
Lastet opp 05.10.15
Oppdatert 12.03.21