Hombre móvil. MRU y MRUA.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Hombre móvil. MRU y MRUA.
Beskrivelse Estudio gráfico del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish
Nøkkelord Cinemática, MRU, MRUA, gráfica a-t, gráfica s-t, gráfica v-t
Simuleringer Mannen som går


Forfattere Amaya Garcia-Barahona
E-post for kontakt amayagarciabarahona@gmail.com
Skole / Organisasjon IES Satafi
Lastet opp 30.09.15
Oppdatert 30.09.15