a problem


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel a problem
Beskrivelse It just a simple problem to train the student on how to add two vectors.
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lekser
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord adding vector
Simuleringer Vektoraddisjon


Forfattere Mohammad Alshahrani
Skole / Organisasjon BCT
Lastet opp 14.09.15
Oppdatert 14.09.15