Measuring waves using wave on a string model


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Measuring waves using wave on a string model
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Wavelength, amplitude, wave speed
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Richard Knights
Skole / Organisasjon Aloha College Marbella
Lastet opp 13.09.15
Oppdatert 13.09.15