Build an Atom WebLab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Build an Atom WebLab
Beskrivelse Student will investigate names, symbols, atomic number, mass, isotopes, stability, ions, charge and nuclear notation.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord activity, atom, atoms, bohr, charge, electron, lab, model, nucleus, proton
Simuleringer Bygg et atom


Forfattere Melissa Venable
Skole / Organisasjon SurryCentral High School
Lastet opp 10.09.15
Oppdatert 10.09.15