Greenhouse Effect Guided Worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Greenhouse Effect Guided Worksheet
Beskrivelse Worksheet guides students on how to complete simulation in a simple and straightforward manner
Emne Geofag
Nivå Barneskole, Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord guided greenhouse effect worksheet
Simuleringer Drivhuseffekten


Forfattere Christine Russo
Skole / Organisasjon James Campbell High School
Lastet opp 01.09.15
Oppdatert 01.09.15