The Dichotomous Key


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The Dichotomous Key
Beskrivelse This activity will introduce you to the other branch of Biology called Systematics. Systematics is a branch of Biology that deals with classification and nomenclature; taxonomy. To be able for the students to know how to use the dichotomous key. To be able for the students to know how to classify and sort the objects/specimens based on their given characteristics.
Emne Biologi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Classification, Identifying characteristics, Sorting, specimens
Simuleringer Naturlig seleksjon


Forfattere Honey Joy Soleria and Christine Mae Tecson
E-post for kontakt honeyjoy.soleria@g.msuiit.edu.ph
Skole / Organisasjon Mindanao State University - Iligan Institute of Technology
Lastet opp 31.08.15
Oppdatert 31.08.15