Waves on a string


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Waves on a string
Beskrivelse An activity to describe wave motion, effects of changing frequency, wave speed and tension.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Standing Waves, Waves, transverse waves.
Simuleringer Bølge på en tråd (HTML5)


Forfattere Kim Diate and Jovelyn Ysa-al
Skole / Organisasjon MSU-Iligan Institute of Technology
Lastet opp 30.08.15
Oppdatert 30.08.15