Types of Waves and its Parts


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Types of Waves and its Parts
Beskrivelse Activity for identifying the parts and types of waves.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Discussion Prompts, Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Wave, capillary wave, mechanical wave, periodic wave, sinusoidal wave
Simuleringer Bølge på en tråd (HTML5)


Forfattere Arnold Centural Jr. and Mark Anduyan
Skole / Organisasjon Mindanao state university - iligan institute of technology
Lastet opp 29.08.15
Oppdatert 29.08.15