Students' Learning Activity (Fluid Pressure & Flow)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Students' Learning Activity (Fluid Pressure & Flow)
Beskrivelse This activity leads the students to understand the basic concepts of fluid pressure and flow. Students will investigate how pressure works, answer problems and apply these concepts to the real world.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord flow, fluid, pressure
Simuleringer Fluidtrykk og gjennomstrømming


Forfattere Caryll Baylon & Jeramie Bulat-ag
Skole / Organisasjon MSU-IIT
Lastet opp 28.08.15
Oppdatert 28.08.15