Investigating Density, Volume, Mass and Weight A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigating Density, Volume, Mass and Weight
Beskrivelse Lab investigating the properties of density, volume, mass, and weight and their differences. This includes hands-on activities as well as PhET use ideas.
Emne Fysikk
Nivå Barneskole, Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord density, mass, volume, weight
Simuleringer Density


Forfattere Dr. Wendy Adams
Skole / Organisasjon University of Northern Colorado
Lastet opp 20.08.15
Oppdatert 23.08.15