Faraday’s Electromagnetic Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Faraday’s Electromagnetic Lab
Beskrivelse Homework or in class activity exploring Faraday's Electromagnetic Lab
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Fraday, electromagnetic, magnet
Simuleringer Faraday's Electromagnetic Lab


Forfattere Dr. Wendy Adams
Skole / Organisasjon University of Northern Colorado
Lastet opp 20.08.15
Oppdatert 20.08.15