Phases of Matter A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Phases of Matter
Beskrivelse Lab exploring the phases of matter at a molecular level and how molecules change phases.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Molecules, gas, lab, liquid, matter, solid
Simuleringer Friksjon (HTML5), Friction, Aggregattilstander (HTML5), Aggregattilstander, States of Matter: Basics (HTML5), States of Matter: Basics


Forfattere Dr. Wendy Adams
Skole / Organisasjon University of Northern Colorado
Lastet opp 20.08.15
Oppdatert 28.12.16