Balancing Chemical Equations HTML5 A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Balancing Chemical Equations HTML5
Beskrivelse In this investigation, students are introduced to balancing chemical equations. Students are introduced to balancing three equations on the introduction tab while constructing their understanding using a "balancing beam" and "bar graph" to display the Law of Conservation of Mass in a chemical reaction. Students then play the game function completing all three levels. A short exit ticket is provided that could help guide teacher's further instruction.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord balancing, chemical equations, chemical reaction
Simuleringer Balanser kjemiske ligninger (HTML5)


Forfattere Elyse Zimmer
Skole / Organisasjon Educator
Lastet opp 18.08.15
Oppdatert 20.08.15