Build an Atom Student Worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Build an Atom Student Worksheet
Beskrivelse This is a modified version of the activity created by Timoty Herzog and Emily Moor. Answer key is included
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord atoms, ions, isotopes
Simuleringer Bygg et atom (HTML5)


Forfattere Judy Rieke
Skole / Organisasjon Ursuline Academy Saint Louis
Lastet opp 15.06.15
Oppdatert 28.09.15