Balancing Chemical Equations Inquiry Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Balancing Chemical Equations Inquiry Lab
Beskrivelse Inquiry lab to investigate the balancing of chemical equations.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord balancing, equations, inquiry
Simuleringer Balanser kjemiske ligninger (HTML5)


Forfattere Tony Tracy
Skole / Organisasjon Ohio University
Lastet opp 12.06.15
Oppdatert 12.06.15