Temperature and Radiation Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Temperature and Radiation Activity
Beskrivelse This lab assignment was originally designed as a activity for an online course.
Emne Annet, Astronomi, Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Wien, blackbody, spectrum, temperature, wavelength
Simuleringer Blackbody Spectrum


Forfattere Dorian McIntire
Skole / Organisasjon Tri-County Technical College
Lastet opp 17.05.15
Oppdatert 25.08.15