Physical Science Limiting Reactants Intro


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Physical Science Limiting Reactants Intro
Beskrivelse Modified version of "Basic Stoichiometry Lab" by C. Bires. Useful for physical science introduction to limiting reactants.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Limiting Reactants, Physical Science
Simuleringer Reaktanter, produkter og rester


Forfattere Valerie Chapple
E-post for kontakt vchapple17@gmail.com
Skole / Organisasjon Lansing High School
Lastet opp 29.04.15
Oppdatert 29.04.15