The Speed of Particles in the Different States of Matter


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel The Speed of Particles in the Different States of Matter
Beskrivelse In this activity you will investigate the physical science of how the three states of matter: solid, liquid and gas when varying the temperature changes the behavior of particles. You will be comparing particles in the three different phases.
Emne Fysikk
Nivå Barneskole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord States of Matter
Simuleringer States of Matter: Basics


Forfattere Marlene Mosley
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 16.03.15
Oppdatert 16.03.15