Refraction of Light


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Refraction of Light
Beskrivelse
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Lights, Reflection, Refraction
Simuleringer Avbøyning av lys


Forfattere Ayesha Ayub
E-post for kontakt ayub2038@yahoo.com
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 16.03.15
Oppdatert 16.03.15