Comparing Fractions with Like Numerators and Denominators


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Comparing Fractions with Like Numerators and Denominators
Beskrivelse In this activity you will explore fractions. You will be looking closely at numerators and denominators to determine their relationship to size in order to compare fractions with the same numerator or denominator.
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Comparing Fractions, Denominator, Numerator
Simuleringer Fractions Intro


Forfattere Margaret McCabe
Skole / Organisasjon Hunter College
Lastet opp 15.03.15
Oppdatert 15.03.15