Energy Forms and Changes


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Forms and Changes
Beskrivelse This is an elementary school lesson aimed at exposing students to the physical concept of energy transfer and change into different forms. Students will explore the different types of energy forms, how it is transferred in a system, and the basic principle of energy conservation.
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord energy forms; energy changes; energy transfer; thermal energy ;kinetic energy; electric energy
Simuleringer Energiformer og overganger


Forfattere Jessica Pham
Skole / Organisasjon CUNY HUNTER
Lastet opp 14.03.15
Oppdatert 14.03.15