Visualizing Mixing with Sugar and Salt Solutions


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Visualizing Mixing with Sugar and Salt Solutions
Beskrivelse This activity was developed for AP Chemistry as an intro to solutions and to relate solutions to molecular geometry.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Begrepsspørsmål
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Mixing, dipole, polarity, solution
Simuleringer Sugar and Salt Solutions


Forfattere Dan Kloster
Skole / Organisasjon Silver Creek High School
Lastet opp 09.03.15
Oppdatert 09.03.15