Balanced & Unbalanced Torque Webquest


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Balanced & Unbalanced Torque Webquest
Beskrivelse Determine the relationship between the applied force, frictional force (of the brake) and Torque. Determine the type of motion that results from balanced and unbalanced torque.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord angular acceleration, centripetal acceleration, torque
Simuleringer Torque


Forfattere Heather Koczur
Skole / Organisasjon Berea City Schools
Lastet opp 03.03.15
Oppdatert 03.03.15