Scaling Shapes Activity and Lesson A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Scaling Shapes Activity and Lesson
Beskrivelse
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord area, dilation, perimeter, scale factor, similar shape, similarity
Simuleringer Area Builder (HTML5)


Forfattere Amanda McGarry
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 17.02.15
Oppdatert 04.08.15