PhET LAB Beta (IB 7.2) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel PhET LAB Beta (IB 7.2)
Beskrivelse Students explore, model, analyze beta decay using PhET and also complete beta decay equations. This online lab is built to go with IB 7.2.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord beta decay, half-life, nucleus, radioactivity, stable
Simuleringer Betanedbryting


Forfattere Benjamin Forbes
Skole / Organisasjon Stafford County Public Schools
Lastet opp 16.02.15
Oppdatert 16.02.15