Investigating Forces and Motion Through Inquiry


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigating Forces and Motion Through Inquiry
Beskrivelse Inquiry activity for high school students investigating net forces, friction, and Newton's laws.
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord force, friction, inertia, net force
Simuleringer Forces and Motion: Basics


Forfattere Tony Tracy
Skole / Organisasjon Belpre HS
Lastet opp 03.02.15
Oppdatert 03.02.15