Electric Field Intro


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electric Field Intro
Beskrivelse This activity helps students to visualize electric fields and the electrostatic forces which they create.
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Electric, field
Simuleringer Elektrisk landhockey


Forfattere Mr. Reger
Skole / Organisasjon McGuffey HS
Lastet opp 21.01.15
Oppdatert 21.01.15