Wave on a String Independent Student Learning Guide


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave on a String Independent Student Learning Guide
Beskrivelse Emphasis on amplitude not affecting wavelength or frequency. Emphasis on frequency and wavelength being inversely related.
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord amplitude, frequency., wavelength
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Valerie Chapple
Skole / Organisasjon Lansing High School
Lastet opp 09.01.15
Oppdatert 09.01.15