Greenhouse Effect: Good or Bad?


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel Greenhouse Effect: Good or Bad?
Beskrivelse Self-guided tour of some of the basic inner-workings of the Greenhouse Effect, requiring both qualitative and quantitative analysis.
Emne Geofag
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Greenhouse effect
Simuleringer Drivhuseffekten


Forfattere Nathan Quarderer
E-post for kontakt quarderern@nicc.edu
Skole / Organisasjon Northeast Iowa Community College
Lastet opp 17.11.14
Oppdatert 17.11.14