Force and Motion Investigation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Force and Motion Investigation
Beskrivelse A detailed investigation of Newton's 1st and 2nd laws along with friction.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Forces, Friction, Newton's Laws
Simuleringer Forces and Motion: Basics


Forfattere Michael Pennisi
Skole / Organisasjon Schaumburg High School
Lastet opp 10.11.14
Oppdatert 10.11.14