Molecule Polarity - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Molecule Polarity - Clicker Questions
Beskrivelse Clicker questions used with the Molecule Polarity simulation, with annotations
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Multiple-Choice Concept Questions
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord bond polarity, dipole, electronegativity, molecule polarity
Simuleringer Molekylpolaritet (HTML5), Molekylpolaritet


Forfattere Trish Loeblein, Robert Parson
E-post for kontakt patricia.loeblein@colorado.edu
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 05.11.14
Oppdatert 26.07.17