Energy Skate Park Basics - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Energy Skate Park Basics - Clicker Questions
Beskrivelse Clicker questions used for chemistry teaching with the Energy Skate Park: Basics simulation, with annotations
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Multiple-Choice Concept Questions
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord energy conservation, kinetic energy, potential energy
Simuleringer Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5), Energiskatepark: Grunnleggende


Forfattere Trish Loeblein, Robert Parson
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 05.11.14
Oppdatert 02.09.15