Concentration - Clicker Questions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Concentration - Clicker Questions
Beskrivelse Clicker questions for use with the Concentration simulation, with annotations.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Multiple-Choice Concept Questions
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord concentration, dilution, molarity, solute, solution, solvent
Simuleringer Concentration (HTML5), Konsentrasjon


Forfattere Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 05.11.14
Oppdatert 08.07.15