States of Matter Lecture Demonstration A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter Lecture Demonstration
Beskrivelse This Interactive Lecture Demonstration has the following goals. Students will be able to: (1) Identify the familiar states of matter using atomic and molecular pictures; (2) Interpret the unusual properties of water using atomic and molecular pictures; (3) Predict how varying the temperature changes the behavior of the atoms or molecules.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Demonstrasjon
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord States of matter, density, evaporation, phases and phase changes, physical change, temperature
Simuleringer Aggregattilstander (HTML5), States of Matter: Basics


Forfattere Robert Parson, Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 04.11.14
Oppdatert 28.12.16