Molecule Shapes - Guided-Inquiry Activity A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Molecule Shapes - Guided-Inquiry Activity
Beskrivelse Learning goals for this Guided-Inquiry Activity include the following. Students will be able to: • Determine electron geometry and molecule geometry for molecules using VSEPR theory. • Explain the role that nonbonding electron pairs play in determining molecule geometry. • Predict bond angles in covalent molecules as well as deviations from idealized bond angles.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord 3D drawing, POGIL, bonding, geometry, guided inquiry, lone pairs, molecule, shapes
Simuleringer Molekylform (HTML5), Molecule Shapes


Forfattere Timothy Herzog, Emily Moore
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 02.11.14
Oppdatert 23.06.15