Photoelectric Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.Tittel Photoelectric Effect
Beskrivelse I used this activity to help the students in my heterogeneously-grouped chemistry classes discover that the photoelectric effect provides evidence that light acts like a particle, and to start them thinking about the relative reactivity of metals.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Lab
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord photoelectric effect, wave-particle duality
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere Kelly Warner
E-post for kontakt kelly.warner@msad60.org
Skole / Organisasjon Noble High School
Lastet opp 26.10.14
Oppdatert 26.10.14