Forces and Motion: Basic - Concept Introduction


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Forces and Motion: Basic - Concept Introduction
Beskrivelse This is a lab designed for younger students who are being introduced to forces and the motion which can result from their sum.
Emne Annet
Nivå Barneskole, Ungdomsskole
Type Begrepsspørsmål, Demonstrasjon, Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Forces, Motion, Phet, Simulation
Simuleringer Forces and Motion: Basics


Forfattere Stephen N. Clontz, M. Ed.
Skole / Organisasjon Whiteville City Schools
Lastet opp 24.10.14
Oppdatert 24.10.14