Creating a successful population


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Creating a successful population
Beskrivelse
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Natural selection
Simuleringer Naturlig seleksjon


Forfattere Dominic Inn
E-post for kontakt dominicinn@gmail.com
Skole / Organisasjon San Jose State University
Lastet opp 15.10.14
Oppdatert 15.10.14