Molarity of Solutions


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Molarity of Solutions
Beskrivelse Allows students to understand molarity and its calculations via a modeling perspective as well as a hands on perspective. The activity allows for differentiation via student selection of amount of solute and volume chosen and teacher assignment of the salt.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Demonstrasjon, Lab, Lekser
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Beers Law, absorbance, molarity
Simuleringer Molarity


Forfattere Erica Peddi
Skole / Organisasjon Campbell High School
Lastet opp 30.09.14
Oppdatert 30.09.14