Laboratorio del péndulo simple


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Laboratorio del péndulo simple
Beskrivelse
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish (Mexico)
Nøkkelord Péndulo
Simuleringer Pendel-laboratorium


Forfattere Orlando E González Pérez
E-post for kontakt oglezperez@gmail.com
Skole / Organisasjon Tecnológico de Monterrey. Campus Puebla
Lastet opp 25.09.14
Oppdatert 25.09.14