Slope-Intercept Lesson and Activity Sheet A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tittel Slope-Intercept Lesson and Activity Sheet
Beskrivelse
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Remote Learning
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Algebra, Linear Equation, Lines, Pre-Algebra, Slope, Slope-Intercept Form
Simuleringer Tegne Linjer (HTML5), Grafisk framstilling av rette linjer, Graphing Slope-Intercept (HTML5)


Forfattere Amanda McGarry
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 12.09.14
Oppdatert 27.04.20