Slope Lesson and Activity Sheet A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Slope Lesson and Activity Sheet
Beskrivelse
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Algebra, Pre-Algebra, Slope
Simuleringer Tegne Linjer (HTML5), Grafisk framstilling av rette linjer


Forfattere Amanda McGarry
E-post for kontakt amanda.mcgarry@colorado.edu
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 12.09.14
Oppdatert 04.08.15