Investigating Properties of Transverse Waves A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigating Properties of Transverse Waves
Beskrivelse Students investigate the properties of transverse waves - tension, frequency, amplitude and damping. They also explore what happens when a wave is attached to a fixed and a loose end.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord amplitude, damping, frequency, tension
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Elyse Zimmer
E-post for kontakt elyse.zimmer@gmail.com
Skole / Organisasjon KIPP Houston Public Schools
Lastet opp 21.07.14
Oppdatert 21.07.14