Investigating Properties of Transverse Waves A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Investigating Properties of Transverse Waves
Beskrivelse Students investigate the properties of transverse waves - tension, frequency, amplitude and damping. They also explore what happens when a wave is attached to a fixed and a loose end.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord amplitude, damping, frequency, tension
Simuleringer Bølge på en tråd


Forfattere Elyse Zimmer
Skole / Organisasjon KIPP Houston Public Schools
Lastet opp 21.07.14
Oppdatert 21.07.14