Wave Interference (PreAP) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave Interference (PreAP)
Beskrivelse In this lesson, students investigate water and sound waves. They explore what happens when more than one source is present.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord sound wave, water wave, wave interference
Simuleringer Bølgeinterferens (HTML5), Bølgeinterferens(forstyrrelser)


Forfattere Elyse Zimmer
Skole / Organisasjon KIPP Houston Public Schools
Lastet opp 21.07.14
Oppdatert 30.01.19