Resistance in a Wire A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Resistance in a Wire
Beskrivelse In this lesson, students develop their own experiment to verify the equation for resistance of a wire.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord area, resistor, wire
Simuleringer Motstand i lederen (HTML5), Resistance in a Wire


Forfattere Elyse Zimmer
Skole / Organisasjon KIPP Houston Public Schools
Lastet opp 21.07.14
Oppdatert 27.05.15