Gravity Force Investigation (PreAP) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Gravity Force Investigation (PreAP)
Beskrivelse In this lab, students make qualitative and quantitative observations using the PhET simulation. They design their own experiment to calculate "G." A sample lab is provided to help guide the students.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord gravity force
Simuleringer Gravitasjonskraftlab


Forfattere Elyse Zimmer
Skole / Organisasjon KIPP Houston Public Schools
Lastet opp 21.07.14
Oppdatert 23.08.15