Exploring magnets, pickup coils and generators A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring magnets, pickup coils and generators
Beskrivelse In this lab, students investigate magnets, pickup coils and generators. Students determine how to make the light bulb light up using the pickup coil and a magnet. They investigate ways to increase the brightness of the bulb and design a generator.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord induction, magnets
Simuleringer Faraday's Electromagnetic Lab


Forfattere Elyse Zimmer
Skole / Organisasjon KIPP Houston Public Schools
Lastet opp 21.07.14
Oppdatert 21.07.14