Exploring How Light Behaves at Boundaries A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring How Light Behaves at Boundaries
Beskrivelse Students will verify Snell's Law through a student developed investigation. They will determine the relationship between the angle of incidence and the angle of reflection experimentally.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord bending light, refraction, snells law
Simuleringer Avbøyning av lys (HTML5), Avbøyning av lys


Forfattere Elyse Zimmer
Skole / Organisasjon KIPP Houston Public Schools
Lastet opp 21.07.14
Oppdatert 02.04.18